Bouwteam

Onze samenwerking is er primair op gericht om binnen de door de opdrachtgever gestelde uitgangspunten en budget, en binnen de grenzen van de bouwregelgeving, maximaal recht te doen aan de architectonische en constructieve wensen van de architect, constructeur en overige bouwteam partners. Zonder daarbij het belang van de uiteindelijke gebruikers van de installatie (bewoners of gebruikers) over het hoofd te zien.
Wij proberen ons in te leven in de wereld van de overige bouwteam partners, zonder de grenzen van onze verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen.

© Bantaskine 2007-2018