Missie

Bantaskine (uitspraak: ban-tas-kien) is de naam van een voormalig slaven plantage in het district Coronie in Suriname. Hoge palmbomen zijn kenmerkend voor deze regio en geven verkoeling op warme dagen. Het leven in Bantaskine wordt thans gekenmerkt door vrede, vrijheid en vreugde.

Voor ons is een zakenrelatie niet zomaar een firma. Wij zien op de eerste plaats de mens door wie de firma wordt vertegenwoordigd. Een mens voor wie dezelfde dingen belangrijk zijn als voor ons, namelijk het streven naar vrede met jezelf en je omgeving, vrijheid om eigen keuzes te maken met respect voor de keuze van anderen en vreugde bij alles wat je doet.

De naam Bantaskine vertolkt voor ons deze waarden. Waarden, waarvan we hopen dat anderen ze zullen herkennen bij de mensen die bij ons zullen werken. Vanuit deze achtergrond willen wij onze kennis en expertise inzetten om installatie concepten te realiseren die aansluiten bij de wensen van onze relaties.


© Bantaskine 2007-2018