Bestek/Bouwvoorbereiding-fase

De werkzaamheden voor de bestekfase omvatten, naast het deelnemen aan co÷rdinatievergaderingen, de verdere uitwerking van het definitief ontwerp tot bestekstukken die informatie bevatten voor de prijsvorming en als contractstukken kunnen dienen met als resultaat:

  • Een volledig bestek en volledige bestekstekeningen.
  • Het bijstellen van de raming van de installatiekosten.
  • Het verstrekken van documenten t.b.v. goedkeuring van het resultaat van deze fase.
  • Het meewerken aan de prijs- en contractvorming, waarbij verschillende aanbiedingen worden bezien in relatie tot elkaar aan de hand van productomschrijving, prijzen en leverings- en betalingsvoorwaarden.
  • Het meewerken aan de prijs- en contractvorming.


© Bantaskine 2007-2018