DO-fase

De werkzaamheden voor het definitief ontwerp omvatten naast het deelnemen aan ontwerpvergaderingen, het vastleggen van de hoofdopzet van de installaties met als resultaat:

  • Een technische toelichting op het Definitief Ontwerp.
  • Het ramen van de installatiekosten.
  • Het verstrekken van documenten t.b.v. goedkeuring van het resultaat van deze fase.
  • Definitieve berekeningen (om de capaciteiten te kunnen vaststellen met betrekking tot de daarbij behorende technische ruimten) en definitieve ontwerptekeningen.
  • Het verstrekken van de definitieve EPN-berekening.
  • Het voeren van het benodigde overleg m.b.t. aanvragen nutsaansluitingen.


© Bantaskine 2007-2018