Uitvoerings-fase

  • Het in hoofdlijnen controleren van de door de aannemer vervaardigde berekeningen, alsmede de keuze van apparatuur en werktekeningen, waarvoor de aannemer verantwoordelijk blijft.
  • Het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in combinatie met het bijwonen van de bouwvergaderingen.
  • De controle op de beproeving van installaties t.b.v. de oplevering, e.e.a. inclusief het vastleggen van de restpunten.
  • Controle met betrekking tot het oplossen van restpunten.

Bovenstaande werkzaamheden geven een globaal beeld van onze diensten. Uiteraard kunt u ons ook inschakelen voor een deel van de bovengenoemde werkzaamheden.

© Bantaskine 2007-2018