VO-fase

De werkzaamheden voor het voorontwerp omvatten, naast het deelnemen aan ontwerpvergaderingen, het ontwikkelen van een globale voorstelling van de inpassing van de technische installaties in het bouwproject, uitgaande van het goedgekeurd programma van eisen met als resultaat:

  • Capaciteiten ten behoeve van het ruimtebeslag.
  • Een tekstuele toelichting op het Voorontwerp, inclusief de meest essentiële schema's met betrekking tot de hoofdopzet van de installaties.
  • Documenten t.b.v. goedkeuring van het resultaat van het voorontwerp.
  • Schetsmatige ontwerptekeningen en basisontwerpberekeningen, waaronder die inzake temperatuuroverschrijding.
  • Een voorlopige EPN-berekening.
  • Het voeren van het benodigde overleg m.b.t. aanvragen nutsaansluitingen.


© Bantaskine 2007-2018